Medlemsavgift

Medlemskap i Hällekis Samhällsförening kan sökas för enskild eller för hela eller delar av samma hushåll. Medlemsavgift tas ut per hushåll oavsett antal medlemmar. Medlemskapet har ingen geografisk gräns utan kan sökas av alla som vill stödja föreningen.

Årsavgift är:
100 kronor för enskild
150 kronor för familj

Avgiften sättes in på Bankgiro 734-2876
eller
via Swish på nummer 123 385 03 28
(Glöm inte att ange för vem avgiften gäller)

Föreningen tar även tacksamt emot bidrag till verksamheten (på samma nummer som ovan).

När du gjort din inbetalning kan du maila oss ditt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum så att vi får ett komplett medlemsregister.

6 juni