På gång

Årsmöte för Hällekis Folkets Hus förening och Hällekis samhällsförening den 4/4 kl 19.00 i Hällekis skolas matsal.


Skrivelse angående trafiksituationen i Hällekis

Samhällsföreningen har gjort en skrivelse till Trafikverket och kommunen angående trafiksituationen i Hällekis. En kopia sändes också till lokalpolisen för kännedom.

Läs skrivelsen och svaret här:

20171009 Skrivelse från samhällsföreningen ang trafiksituationen till Trafikverket kommunen och lokalpolisen

20171116 Svar från Trafikverket