Historik


Folkets Hus på Slanthagsvägen byggdes under 1950-talets senare hälft. Det var i drift mellan åren 1959 och 1992.


Folkets Hus på Falkängsvägen stod klart 1992 och i drift tills branden 2014.


Natten den 19 juli 2014 brann hela byggnaden ner till grunden.