Stadgar

Stadgar för Hällekis Samhällsförening Föreningens namn och säte § 1 Föreningens namn är Hällekis Samhällsförening (ideell förening). Föreningens säte är Hällekis i Götene kommun. § 2 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i Hällekis intressen vad det gäller miljö och service. Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånare … Fortsätt läsa Stadgar