Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Roger Karlén, ordförande
Lena Gunnarsson, kassör
Elisabet Brandt
Ulrika Bengtsson
Mia Norberg

Suppleanter
Rolf Persson

Information för styrelsen