Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Marie Stensson, ordförande
Lena Gunnarsson, kassör
Åsa Johansson, sekreterare
Christina Törn
Ulrika Bengtsson
Fredrik Engdahl
Elisabet Brandt

Suppleanter
Ylva Lindström

Följande ledamöter har avgått
Ann Signer, sekreterare
Carina Törn

Information för styrelsen