Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Marie Stensson, ordförande
Lena Gunnarsson, kassör
Åsa Johansson, sekreterare
Christina Törn
Ulrika Bengtsson
Fredrik Engdahl
Elisabet Brandt

Suppleanter
Ylva Lindström

 

Information för styrelsen