Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Roger Karlén, ordförande
Lena Gunnarsson, kassör
Ulrika Bengtsson, sekreterare
Elisabet Brandt
Mia Norberg
Roy Sällstrom
Eva Ekhagen

Suppleanter
Rolf Persson

Information för styrelsen