Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Marie Stensson, ordförande
Lena Gunnarsson, kassör
Elisabet Brandt, sekreterare
Christina Törn
Ulrika Bengtsson

Suppleanter

 

Information för styrelsen