Stadgar

Stadgar för Hällekis Samhällsförening § 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Hällekis Samhällsförening (ideell förening). Föreningens säte är Hällekis i Götene kommun. § 2 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara invånarnas i Hällekis intressen vad det gäller miljö och service. Att aktivt verka för att göra området attraktivt för invånarna … Fortsätt läsa Stadgar