Välkommen till Hällekis Samhällsförening

Sedan 2003 finns Hällekis Samhällsförening som verkar för bygdens bästa.

Vårt mål är att skapa trivsel och aktiviteter i vårt samhälle samt att vara en samtalspart till våra kommunpolitiker och övriga intressenter. Det innebär att vi vill initiera samt delta i aktiviteter som ordnas på orten med omnejd. Det innebär också att vi bevakar ortens intressen i form av lekplatser, badplatser, säkerhet, trafik samt fysisk miljö. Vi verkar för ett nära samarbete med ortens företag och föreningar.

Vår vision är att ha ett rikt medlemsregister med många aktiva medlemmar som bidrar till en ökad trivsel i bygden.

 

Alla våra medlemmar har möjlighet att följa oss på Facebook

 Hällekis Samhällsförening