På gång

Årsmöte för Hällekis Folkets Hus förening och Hällekis samhällsförening den 4/4 kl 19.00 i Hällekis skolas matsal.

I enlighet med stadgarna kommer kallelse ske via tidningsannons samt anslag på Coop i Hällekis. Alla medlemmar i Hällekis Folkets Hus förening kommer dessutom att få ett brev skickat till sig under mars 2018.
På årets årsmöte kommer vi att besluta hur vi går vidare genom att rösta mellan olika alternativ. Mer information bifogas medlemsbrevet.

År 2017 var ett händelserikt år för föreningen. I maj utsågs en ny styrelse och under hösten återupptogs arbetet att få till stånd en nybyggnation av ett Folkets Hus med ny intensitet. I november var ett underlag klart för ansökan om ekonomiskt stöd för nybyggnation och skickades in till Götene Kommun och Boverket. Den 22/12 tog kommunstyrelsen beslutet att avslå vår ansökan och därmed gick även vårt stöd från Boverket om intet. Orsaken till kommunens beslut är framförallt att de är tveksamma till om lokalen kommer att nyttjas tillräckligt mycket och hur starkt Hällekisbornas engagemang är för Folkets Hus.