På gång

Vi arbetar i dagsläget på två huvudspår för ett framtida Folkets Hus.

En nybyggnation på gamla läget vid Falkängen.

En renovering av stora lokaler på Hällesäter.

 

De flesta önskar en nybyggnation, men vi vet inte ännu om det är ekonomiskt genomförbart då det fattas många miljoner för att kunna genomföra ett sådant projekt.

Första steget

Vi måste kunna visa på att det finns ett genuint intresse för ett nytt Folkets Hus i Hällekis.

Det innebär ett stort antal medlemmar och medlemmar som också vill fylla lokalen.

Visa på att vi har en grupp människor och företag som vill vara med och göra en insats i driften. Vi måste ha en hållbar och långsiktig driftsorganisation.
Är vi många så blir det inte betungande. Det blir roligt.

Andra steget

När vi har investeringskalkyl, driftkalkyl samt en hållbar driftsorganisation och om något av alternativen är ekonomiskt genomförbart kommer vi att påbörja det praktiska arbetet med ett nytt Folkets Hus.

Många fler steg

Lång väg innan vi har ett färdigt Folkets Hus, men vi tror att det är genomförbart.