På gång

Fortsatt arbete för ett nytt Folkets Hus i Hällekis.

På årsmötet beslutades att arbete för ett nytt Folkets Hus ska fortsätta. En ny arbetsgrupp bestående av 9 personer har tillsatts och deras arbete påbörjas under maj 2018.